Sektor usług biznesowych umacnia swoją pozycję jako motor rozwoju europejskiej gospodarki


Z szacowaną liczbą ponad 4 milionów pracowników w sektorze w 27 krajach Unii, Europa odgrywa globalnie kluczową rolę jako lokalizacja dla usług biznesowych. Udział Polski w zatrudnieniu w branży sięga 10%.

Rośnie rola Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki na globalnej mapie nowoczesnych usług biznesowych. Region oferuje wartość dodaną dzięki bliskości rynków i dostępowi do szerokiej puli talentów. Według raportu EMEA Business Services Landscape 2023, zaprezentowanego na pierwszym Europejskim Forum ABSL w Berlinie, sektor w regionie rozwija się dzięki ekspansji wysokospecjalistycznych usług biznesowych opartych na wiedzy (KIBS).

Według szacunków ABSL Business Intelligence, w sektorze usług biznesowych w 27 krajach Unii Europejskiej pracuje już nawet 4,2 mln osób. Zatrudnienie w branży przekracza 5 milionów, gdy uwzględni się Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), kraje kandydujące i Wielką Brytanię. Sektor przyciąga nowe inwestycje zwiększając w ten sposób swoje znaczenie dla gospodarek lokalnych i przyczyniając się do wzrostu gospodarczego w całej Europie. Raport EMEA Business Services Landscape 2023, będący analizą profili 18 krajów, opracowaną przez ABSL, Colliers, EY i Randstad, wskazuje na wzrost roli sektora w regionie oraz podkreśla znaczenie rozszerzającej się puli talentów dostarczających nowoczesne usługi biznesowe oparte na wiedzy (KIBS).

Wspólny motor wzrostu dla Europy

Przyjmuje się, że Europa będzie miała kluczowe znaczenie dla odbudowywania łańcucha wartości. Według ABSL Business Intelligence, po zmianach związanych z Brexitem, konsekwencjach pandemii COVID-19 i rosyjskiej inwazji na Ukrainę, to przyspieszenie procesów, takich jak m.in. cyfryzacja i rekonfiguracja globalnego łańcucha wartości, stwarza kolejne wyzwania, którym należy sprostać.

„W związku ze zmianami na arenie gospodarczej, społecznej i geopolitycznej liderzy biznesowi muszą przemyśleć decyzje związane z lokalizacją i rozwojem centrów biznesowych. Potencjalne ograniczenie roli Chin i tworzenie regionalnych łańcuchów wartości stwarza Europie oraz krajom basenu Morza Śródziemnego okazję do stania się lokalizacją pierwszego wyboru. Region oferuje możliwość obsługi całego spektrum procesów biznesowych – od podstawowego poziomu transakcyjnego do najbardziej zaawansowanych usług o wysokiej wartości dodanej i wysokospecjalistycznych usług opartych na wiedzy. Ta potencjalna zmiana stanowiłaby z kolei cenne ogniwo w tworzeniu europejskiego regionalnego łańcucha wartości. EMEA jako całość oferuje z punktu widzenia strefy czasowej idealną lokalizację dla procesów usługowych, nie tylko w regionie, ale także globalnie”, powiedział Jacek Levernes, honorowy prezes i współzałożyciel ABSL.

„Biorąc pod uwagę takie trendy jak nearshoring i bestshoring, EMEA oferuje wartość dodaną umożliwiając tworzenie sieci centrów kompetencyjnych. Dodatkowo z perspektywy kosztów oraz procedur zachowania ciągłości biznesowej region jako całość zapewnia też korzyści wynikające z jego skali i dywersyfikacji”, dodaje Dariusz Kubacki, wiceprezes ABSL.

Wzrost znaczenia usług wysokospecjalistycznych opartych na wiedzy

W sektorze usług biznesowych przejście w kierunku usług wysokospecjalistycznych opartych na wiedzy (KIBS) staje się coraz bardziej widoczne.

„Warto podkreślić, że w ubiegłym roku, udział usług wysokospecjalistycznych opartych na wiedzy we wszystkich usługach biznesowych dostarczanych w sektorze usług biznesowych w Polsce przekroczył 50 procent, co pokazuje wzrost znaczenia naszego kraju jako lokalizacji dla coraz bardziej złożonych procesów oraz globalnych ról. Biorąc jednocześnie pod uwagę fakt, że liczba zatrudnionych w sektorze w Polsce jest największa i stanowi 10 proc całego sektora w Unii Europejskiej, dowodzi to atrakcyjności i potencjału naszego kraju na tle regionu”, zwraca uwagę Dariusz Kubacki.

Łączna liczba specjalistów w sektorze KIBS w 27 państwach Unii Europejskiej na koniec 2021 r. szacowana była na 12,4 mln i ok.16,8 mln, gdy uwzględnimy EOG, kraje kandydujące oraz Wielką Brytanię.[1]. W 2016 roku zatrudnienie to wynosiło odpowiednio 10,7 miliona i 15 milionów. W 2021 r. udział KIBS w całkowitym zatrudnieniu w Europie szacowany był na poziomie 6,4 proc. (5,7 proc. w 2016 r.). Między 2016 a 2021 rokiem liczba specjalistów w 27 krajach Unii Europejskiej wzrosła o 1,75 mln, czyli o 16,4 proc., w całej Europie o 1,9 miliona (12,5%). Ten wzrost zaostrzył konkurencję o talenty w obszarze wysokospecjalistycznych usług opartych na wiedzy i jednocześnie dowiódł potrzeby wprowadzenia systemowych rozwiązań pozwalających poszerzać pulę ekspertów na konkurencyjnym globalnym rynku.

"Osoby posiadające odpowiednie kompetencje do pracy w sektorze KIBS są rozproszone na terenie całej Europy, jednak zauważalna jest silna koncentracja w dużych obszarach metropolitalnych, w tym w znaczących ośrodkach akademickich i w stolicach," podkreśla Dariusz Kubacki. "Pięć największych skupisk talentów, w których dostarczano usługi w sektorze KIBS w Europie w 2021 roku, to regiony metropolitalne Paryża, Madrytu, Mediolanu, Berlina i Monachium".

W 2021 r. największą koncentracją zasobów talentów, świadczących usługi w obszarze KIBS, charakteryzowały się Niemcy i Wielka Brytania (2,6 mln), Francja(1,8 mln), Włochy i Hiszpania (1,3 mln) oraz Polska i Turcja (0,8 mln).

Dane z raportu EMEA Business Services Landscape 2023 potwierdzają, że udział nowoczesnych usług biznesowych dostarczanych w centrach (dane dla 11 państw członkowskich UE-27) w sektorze usług opartych na wiedzy (KIBS) znacznie różni się w poszczególnych krajach. Stosunkowo niski jest w Hiszpanii (12,4 proc.), na Węgrzech i Litwie, podczas gdy w Polsce, Rumunii i Bułgarii jest bliski lub nawet przekracza 50 proc. Średni udział nowoczesnych usług biznesowych dostarczanych w centrach w zatrudnieniu KIBS na terenie Unii Europejskiej szacowany jest na ok. 34%.

***

Raport EMEA Business Services Landscape, zaprezentowany podczas ABSL European Forum w Berlinie, ma na celu przedstawienie sytuacji sektora w wybranych krajach regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki na początku 2023 roku. Sektor musi kontynuować wysiłki transformacyjne z naciskiem na KIBS, jako kluczowy element redefiniowania branży na świecie.


ABSL Publikacje - EMEA's Business Services Landscapes (shop-absl.pl)


[1] Nowoczesny sektor centrów usług biznesowych, obejmujący centra SSC, BPO, GBS, IT oraz ośrodki B+R, stanowi część szerszej branży KIBS.