RUSZYŁ ABSL TECH LAB


Międzynarodowi giganci publikują swoje wyzwania biznesowe zapraszając do współpracy młode firmy technologiczne -

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL zmienił formułę dotychczasowego konkursu Start-Up Challenge na otwartą platformę, która otworzy drzwi młodym firmom technologicznym do współpracy z największymi światowymi korporacjami. Jednocześnie będzie tworzyła nowy model rozwoju technologii i wspierania innowacyjności. Nad strategicznym rozwojem platformy będzie czuwać nowo powołana Rada Programowa. Jest to organ doradczy, którego członkami są liderzy opinii oraz eksperci branżowi.

Sektor usług nowoczesnych w Polsce skupia centra obsługi procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz centra badawczo-rozwojowych (R&D). Wśród nich są oddziały największych globalnych koncernów - w Polsce swoje centra usług ma co piąta firma z listy Fortune 500.

Od samego początku nasze działania kierowane były do młodych firm technologicznych i miały na celu umożliwienie im prezentacji swoich innowacyjnych rozwiązań przed potencjalnymi klientami, w szczególności międzynarodowymi korporacjami. Dziś idziemy o krok dalej. Przystąpienie do naszego programu jest jak zaproszenie do dużego przetargu, do którego dopuszczani są zwykle tylko najwięksi gracze. Odwracamy proces – od razu mówimy jakie są potrzeby biznesowe i te spółki, które mają zasoby, aby opracować rozwiązania mogą przystąpić do projektu - mówi Janusz Dziurzyński, który z ramienia ABSL odpowiada za nowy program.

Zaproszenie od poważnych graczy

ABSL tech lab to działająca w trybie ciągłym platforma współpracy, w ramach której młode, rozwijające się firmy technologiczne z Europy Środkowej i Wschodniej odpowiadają na rzeczywiste wyzwania biznesowe, z jakimi mierzą się ich potencjalni klienci. Dzięki temu tworzone przez nie rozwiązania odzwierciedlają faktyczne potrzeby rynku i mają większą szansę na komercyjny sukces. Udział w programie jest też szansą na pozyskanie pierwszego dużego klienta, który może zapewnić im stabilizację i impuls do dalszego rozwoju. – Startupy i scaleupy technologiczne często mają trudność w przebiciu się na rynku. Czasem brak im referencji, czasem know-how we współpracy z dużymi klientami, a czasem ich rozwiązania nie odpowiadają na realne zapotrzebowania rynkowe. Sytuację skomplikował koronawirus, ponieważ odwołano lub ograniczono zakres wielu wydarzeń, podczas których młode firmy technologiczne zdobywały partnerówkomentuje Janusz Dziurzyński.

Na stronie ABSL tech lab znajdują się opisy rzeczywistych wyzwań biznesowych, do rozwiązania których korporacyjni partnerzy ABSL tech lab poszukują technologicznych dostawców. Dla Procter & Gamble, strategicznego partnera ABSL tech lab, są to m.in. skuteczne monitorowanie łańcucha sprzedażowego i poszczególnych produktów w procesie sprzedażowym, ale też optymalizacja sprzedaży online i integracja sprzedaży wielokanałowej. - Procter & Gamble jest związane z projektem od czasów pierwszej edycji ABSL Start-Up Challenge. Dzięki niemu nawiązaliśmy i ciągle rozwijamy bardzo owocną współpracę z młodymi firmami technologicznymi. Przykładamy dużą wagę do innowacji, zarówno systemowych, produktowych, jak i procesowych. Przy czym zawsze muszą one służyć przede wszystkim naszym klientom. Dostawców takich właśnie rozwiązań szukamy – mówi Małgorzata Mejer, PR Manager Procter & Gamble.

Z kolei Citi – partner główny ABSL tech lab – poszukuje zaawansowanych rozwiązań z obszaru HR Tech, m. in. wspierających środowisko pracy zdalnej i wspierających komunikację i zaangażowanie w rozproszonych zespołach, ale również cyfrowych rozwiązań rozbudowujących proces zdalnej rekrutacji wysoko wykwalifikowanych specjalistów i ich onboardingu. Ważnym obszarem jest również stałe podnoszenie efektywności świadczonych usług poprzez automatyzację procesów.

Innowacje na żądanie

Ideą platformy ABSL tech lab jest nowy sposób myślenia o rozwoju innowacji i wspieraniu nowatorskich przedsięwzięć. Dotychczas powszechny w Polsce i na świecie model polegał na inwestowaniu funduszy w startupy i pomysły, które - choć ciekawe - często nie przeszły odpowiedniej walidacji rynkowej. Efektem był mały odsetek powstałych w ten sposób rozwiązań, które odniosły rynkowy sukces, oraz duże uzależnienie młodych firm od zewnętrznego finansowania. Te słabości uwypukliła pandemia i związane z nią spowolnienie gospodarcze na świecie, skutkujące wycofywaniem się inwestorów z projektów i ograniczaniem finasowania. Kapitału jest dziś mniej, a warunki jego pozyskania są dużo trudniejsze. – W naszym modelu, który nazywamy „innowacyjnością na żądanie”, wsparcie dla rozwijających się firm polega na pomocy w pozyskiwaniu potencjalnych klientów, a tym samym uzyskaniu przychodów pozwalających na stabilny rozwój. Ukierunkowujemy energię innowatorów na tory, które ułatwią im rynkowy sukces, dajemy też know-how konieczny do współpracy z dużymi klientamitłumaczy Janusz Dziurzyński.

Prawdziwa wartość technologii

Taki model współpracy jest korzystny również dla odbiorców technologii szukających wartościowych i praktycznych rozwiązań oraz dla podnoszenia innowacyjność gospodarki i biznesu. - Polski oddział Citibank Europe rozwija się dynamicznie od kilku lat i dostarcza wysokiej jakości usługi do 96 krajów na świecie w blisko 30 językach. Stale poszukujemy innowacji, które pozwolą nam jeszcze lepiej wspierać rozwój naszych klientów. Jako partner główny ABSL tech lab będziemy pracować z dynamicznie rozwijającymi się młodymi firmami technologicznymi nad rozwiązaniami, które zautomatyzują poszczególne procesy i pozwolą na dalszy wzrost jakości świadczonych usługdodaje Michał Podgórski, Global Head of Securities & Pricing Operations, Citi.

Lista młodych firm technologicznych współpracujących z ABSL obejmuje już ponad 200 spółek.

Członkowie Rady Programowej: Emilia Burzyńska, Central Europe Global Business Services & IT, Assosiate Business Information Security Leader, Global Business Services, Procter & Gamble; Michał Podgórski, Global Head of Securities & Pricing Operations, Citi; Jarosław Sroka, Kulczyk Investment; Janusz Dziurzyński, Vice-President, ABSL.

Więcej informacji udziela:

Marta Piorun
PR Manager ABSL
marta.piorun@absl.pl
+48 534 454 464

O ABSL
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych - zrzesza ponad 200 największych światowych firm, zatrudniających obecnie w Polsce ponad 300 000 osób. Prawie 1,5 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 50 miastach, tworzy prężny ekosystem wspierający innowacyjne rozwiązania wdrażane przez międzynarodowe korporacje. Celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które dzięki temu pozytywnemu zaangażowaniu stworzą nowe, wartościowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach.