Raport "Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie 2021" już dostępny!


Według raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie 2021”, Kraków ponownie zachował pozycję lidera pod względem zatrudnienia w centrach usług biznesowych w Polsce, gdzie pracuje niemal co czwarta osoba zatrudniona w sektorze, czyli 82 600 osób. Jak wskazują dane, stolica Małopolski to także najlepsza lokalizacja w Polsce dysponująca odpowiednim potencjałem do prowadzenia innowacyjnego biznesu.

Wg analiz ABSL, od 2016 roku w Krakowie powstało 79 nowych centrów, które przyczyniły się do utworzenia 8,9 tys. miejsc pracy. Oznacza to, że w ciągu zaledwie czterech lat zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w stolicy Małopolski wzrosło o 61 proc. Ponadto, według danych na trzeci kwartał 2021 r. w centrach zlokalizowanych w Krakowie pracowało łącznie 82,6 tys. osób (o blisko 4,5 tys. więcej w porównaniu z rokiem 2020). Przy tym większość, bo aż 88 proc. miejsc pracy, powstało w centrach będących własnością podmiotów zagranicznych.

- W latach 2020-2021 najwięcej nowych centrów usług powstało w Warszawie, my zajmujemy jednak drugie, nadal wysokie miejsce. Sytuacja Krakowa mimo pandemii jest stabilna, a pozycja lidera nie jest zagrożona. Wśród siedmiu tegorocznych inwestycji są chociażby AstraZeneca, Dyson czy Westinghouse, czyli znane na całym świecie marki i duży kapitał - mówi Jerzy Muzyk, wiceprezydent Krakowa.

Kraków stolicą talentów

Z analiz ABSL Strategic Foresight wynika, że łączne zatrudnienie w sektorze w Polsce może w ciągu 10 lat wzrosnąć do 650 tys., co wiąże się bezpośrednio z koniecznością pozyskania pracowników posiadających zarówno kompetencje cyfrowe – związane z rozwojem nowych technologii, automatyzacją oraz rewolucją technologiczną, jak również te związane z finansami, analizą danych czy umiejętnościami miękkimi, jak: praca zespołowa i zarządzanie zmianą. Dlatego też w rozwoju sektora nieocenioną rolę odgrywają krakowskie ośrodki akademickie, które ze względu na bogatą ofertę dydaktyczną, zapewniają kadrę posiadającą kompetencje przyszłości i stanowiącą potencjał intelektualny dla inwestujących w Polsce firm zagranicznych. Jak pokazują dane z raportu, Kraków to główny ośrodek akademicki w Polsce, kształcący 130 tys. studentów, w tym ok. 38 tys. inżynierów, którzy już teraz są szczególnie poszukiwani na rynku pracy. To właśnie dostępność talentów i nowoczesność są głównymi atutami miasta, na które zwracają uwagę międzynarodowi inwestorzy.

Inwestycje w rozwój innowacji

Dane z raportu ABSL wskazują, że sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce wyróżnia wysoki poziom innowacyjności. Udział innowatorów w sektorze jest większy niż w całej gospodarce, zarówno w branżach produkcyjnych, jak i innych sektorach usług. W Krakowie ok. 70 proc. przedstawicieli sektora zadeklarowało wprowadzenie innowacji w ciągu ostatnich trzech lat w porównaniu do 26,1 proc. odnotowanych przez GUS w sektorze przedsiębiorstw i do 21 proc w sektorze usług.

W Krakowie zlokalizowana jest jedna czwarta wszystkich centrów R&D w Polsce, w których rodzą się najbardziej innowacyjne pomysły dotyczące rozwoju produktów, technologii czy procesów biznesowych. Zgodnie z wynikami raportu ABSL, około 70 proc. respondentów z krakowskiego obszaru metropolitalnego wprowadziło w ciągu ostatnich trzech lat innowacje rozumiane jako zintegrowane produkty czy usługi. Dla centrów z sektora nowoczesnych usług biznesowych nie bez znaczenia pozostaje także współpraca ze start-upami. Pomimo że dotychczas zdecydowało się na nią co piąte centrum z krakowskiego obszaru metropolitalnego, wszystkie z nich były zadowolone ze współpracy, odpowiednio 18,2 proc. w stopniu bardzo wysokim, 27,3 proc. – wysokim, a 36,4 proc. w znacznym stopniu. Wśród głównych efektów wspólnych działań, menadżerowie centrów wymienili m.in.: dostęp do puli talentów, rozwój nowych funkcji i produktów w portfelu oraz innowacyjne pomysły, wykraczające poza schemat korporacyjnego myślenia.

- Kraków w ocenie biznesu otrzymał najwięcej głosów jako lokalizacja tworząca klimat do rozwoju innowacji w sektorze, od czego w dużej mierze będzie zależał przyszły rozwój sektora. Wprowadzanie innowacji jest szczególnie ważne ze względu na zmianę charakteru polskiego rynku. Kiedyś zachętą dla inwestorów były niskie koszty pracy, ale te czasy mamy już za sobą. Teraz, gdy Polska przechodzi do grupy krajów z umiarkowanym kosztami produkcji, firmy muszą znaleźć sposób by pozostać atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów. Sektor usług biznesowych stawia na innowacyjność. Przyspieszone wdrażanie innowacji stwarza szanse na przejście do roli kreatora globalnych trendów, co stanowi szansę rozwojową dla Polski - mówi Wojciech Popławski, wiceprezes ABSL.

Kraków konsekwentnie znajduje się w czołówce globalnych rankingów stanowiących o atrakcyjności miast najchętniej wybieranych przez międzynarodowych inwestorów. W 2020 roku Kraków zajął 10. miejsce w rankingu miast przyszłości fDi Intelligence, co czyni stolicę Małopolski miejscem z przyszłością dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę zawodową.


O RAPORCIE

Raport „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie 2021” został przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) na zlecenie Miasta Kraków.

Z dostępnym bezpłatnie raportem można zapoznać się na stronie shop-absl.pl: w wersji polskiej i angielskiej.