Rada Przedsiębiorczości: apelujemy o elastyczne rozwiązania w zakresie pracy zdalnej


Jako członek Rady Przedsiębiorczości, apelujemy o elastyczne rozwiązania w zakresie pracy zdalnej: oderwanie pracy od jednego miejsca, możliwość określenia kosztów pracy zdalnej na poziomie zakładu pracy, wyodrębnienie w ramach regulacji incydentalnej pracy zdalnej, dostosowanie wymogów BHP do specyfiki pracy zdalnej, a także uelastycznienie rozwiązań w zakresie czasu pracy.

Pełna treść apelu jest dostępna tutaj.