Rada Przedsiębiorczości apeluje - ratujmy wspólnie miejsca pracy


Rada Przedsiębiorczości zaapelowała o wprowadzenie ścisłych, absolutnych zasad sanitarnych w celu zabezpieczenia wzrostu gospodarczego. W konferencji prasowej wziął udział wicepremier Jarosław Gowin.

Oczekujemy uelastycznienia przepisów prawa pracy dotyczących czasu pracy, które ułatwią działalność biznesową, w momencie gdy pracownicy zmuszeni będą do pogodzenia swojej roli zawodowej w obowiązkami domowymi. Powinniśmy wdrażać rozwiązania wspierające pracujących rodziców i opiekunów w miejscu pracy, ponieważ obecnie pełnią oni obowiązki domowe, opiekę nad dziećmi i nadzorują ich zdalną naukę. Jak pokazują badania, ograniczenia wynikające z pandemii bardziej obciążają kobiety, zwłaszcza pracujące matki z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Sektor usług dla biznesu ma większy udział pracujących kobiet niż inne sektory polskiej gospodarki. - powiedział Jacek Levernes, Prezes Honorowy ABSL.

Przedstawiciele wszystkich organizacji pracodawców działających pod auspicjami Rady Przedsiębiorczości apelują o:

  • nawiązanie stałego dialogu z przedsiębiorcami w zakresie standardów umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie gospodarki,
  • bardziej uporządkowane wdrażanie ograniczeń pandemicznych, celem uniknięcia nagłych zmian regulacyjnych, które wpływają na całe sektory gospodarki, a tym samym zabezpieczenia się przed niepotrzebnymi utrudnieniami w prowadzeniu biznesu,
  • przeznaczenie części środków antykryzysowych na opracowanie i wdrożenie ogólnopolskiego efektywnego systemu ochrony sanitarnej przedsiębiorstw.

Pełna treść apelu jest dostępna tutaj.