Pozytywny wpływ społeczny ma znaczenie


Liderzy wpływu społecznego odgrywają istotną rolę w rozwoju każdego społeczeństwa. Są integratorami, którzy rozumieją znaczenie otwartego dialogu publicznego dla lepszego zrozumienia realiów grup i jednostek nieuprzywilejowanych lub wykluczonych społecznie. Zabierają głos w obronie godności ludzkiej i bronią równych szans rozwoju dla wszystkich; wartości tak istotnych dla zrównoważonego rozwoju biznesu – także dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Tylko wolne od wszelkiej dyskryminacji inkluzywne miejsce pracy pozwala zainteresować, zatrzymać i rozwijać najlepsze talenty. Jest to również fundament przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do danego kraju.

W związku z tym, biznes nie może sobie pozwolić na ignorowanie wpływu społecznego swojej działalności lub interesów szerszego grona interesariuszy. Na przykład w ISS – czynienie świata lepszym zaczyna się od naszej wiary w tworzenie sprawiedliwego i integracyjnego społeczeństwa. Dbamy o ludzi i stwarzamy im możliwości, pomagając w rozwoju. Jako globalna firma zatrudniająca prawie pół miliona osób w wielu krajach na świecie, jesteśmy odpowiedzialni za to, by pozytywnie wpływać na życie naszych pracowników. 

My – pracodawcy – jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie środowiska pracy, w którym pracownicy będą czuli się szanowani, i gdzie zostaną zapewnione im odpowiednie warunki do nauki i zdobywania nowych umiejętności, co z kolei przyczyni się do zwiększenia ich mobilności społecznej. Organizacje, takie jak nasza, są katalizatorem integracji społecznej – często zapewniamy wielu ludziom pierwszą pracę, pomagamy zadomowić się w nowym kraju lub wspieramy rozwój osobowy wraz z planowaniem kariery. Motorem tych zmian jest edukacja – poprzez kształcenie pracowników w zakresie umiejętności zawodowych i życiowych tworzy się impuls do szerszych zmian. Czasami dotyczy to podstawowych szkoleń, jak na przykład kursy językowe, internetowe czy komputerowe, ponieważ podnoszenie nawet tak prostych umiejętności daje ludziom narzędzia do rozpoczęcia ich drogi rozwoju w miejscu pracy, a także w życiu prywatnym. 

Odpowiedzialny biznes powinien być inicjatorem mobilności społecznej, która daje ludziom możliwość lepszego życia dzięki rozwojowi kompetencji oraz zdobywaniu doświadczenia zawodowego. To sprzyja realizacji aspiracji zawodowych i w efekcie podnoszeniu stopy życiowej. Tak więc, fundamentem zrównoważonego rozwoju biznesu – dla organizacji odpowiedzialnej społecznie – powinien być szacunek również dla mniej uprzywilejowanych grup społecznych.

Źródło: ISS

ISS jest Partnerem Głównym ABSL Appreciation Gala 2021, wydarzenia honorującego osoby i organizacje wspierające rozwój sektora, w tym polskich liderów wpływu społecznego.