Powrót do biura w modelu hybrydowym: strategie pracodawców wobec potrzeb i oczekiwań pracowników


Jaki sposób pracy będzie optymalny dla danej organizacji? Co zrobić, jeśli chcemy zachęcić pracowników do pracy z biura? Niejedna organizacja, również z sektora nowoczesnych usług biznesowych, zadaje sobie takie pytania. W poszukiwaniu odpowiedzi, warto odwołać się do najnowszych rynkowych badań, trendów i studiów przypadku, które pomogą określić kierunek działań. Spółka biurowa Skanska przeprowadziła we współpracy z firmą badawczą Zymetria badanie, którego wyniki dostarczają danych przydatnych w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania.


50/50 – nowy trend w pracy hybrydowej

W sektorze nowoczesnych usług biznesowych hybrydowy model pracy, łączący pracę z biura z pracą z innych lokalizacji (np. z domu), to koncept znany od lat. Na długo przed wybuchem pandemii pracownicy centrów usług biznesowych pracujący w obszarach, w których nie było ku temu przeciwwskazań (np. związanych z dostępem do danych podlegających ochronie czy koniecznością pracy w biurze wynikającą z potrzeb klientów) korzystali z możliwości wyboru lokalizacji wykonywania pracy. Pandemia upowszechniła to podejście. Jednocześnie, w trosce o tworzenie komfortowego środowiska pracy, wiele firm z tego sektora zainwestowało w wynajem nowoczesnych przestrzeni biurowych, w dobrze skomunikowanych lokalizacjach i odpowiadających na różne potrzeby pracowników. Co więcej, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy przekonali się o wadach i zaletach pracy zdalnej, m.in. o ograniczonych możliwościach integracji wewnątrz zespołu, czy też budowania zaangażowania i efektywności pracy w grupie w tym trybie. W sytuacji, w której wydaje się, że najgorsze lata pandemii są za nami, pracodawcy stają w obliczu wyzwania stworzenia modelu pracy, który z jednej strony pozwoli pracownikom na wybór miejsca, z którego chcą pracować, a z drugiej zapewni ruch w biurze i pozwoli na efektywną pracę zespołową oraz budowanie poczucia przynależności. Odpowiedzią na to jest praca w modelu hybrydowym. Z badania przeprowadzonego przez firmę badawczą Zymetria na zlecenie spółki biurowej Skanska wynika, że ponad 50 proc. polskich pracowników biurowych z dużych miast pracuje obecnie w modelu hybrydowym. To o 20 punktów procentowych więcej w porównaniu do wyników z maja ubiegłego roku, kiedy 32% respondentów pracowało w takim modelu. Jest to również najbardziej preferowany styl – w ten sposób chciałoby pracować aż 70 proc. ankietowanych. Z kolei rok do roku dwukrotnie zmniejszyła się liczba osób pracujących wyłącznie zdalnie – z 16 proc. do 8 proc. Coraz wyraźniejszy staje się też nowy trend w zakresie organizacji pracy hybrydowej, a mianowicie format 50/50, czyli tydzień pracy w biurze, tydzień pracy w domu. I wreszcie: 9 na 10 polskich pracowników biurowych uważa, że tradycyjne biuro jest niezastąpione. To dobre wieści dla firm, które zainwestowały w nowe biura.
Pracownik hybrydowy najbardziej zadowolony

Zgodnie z wynikami wspomnianego badania, to właśnie grupa pracowników hybrydowych jest najbardziej zadowolona ze swojego obecnego modelu pracy – wskazało tak 95 proc. ankietowanych.

Według respondentów, praca z biura jest postrzegana jako bardziej produktywna i pozwalająca na budowę więzi z innymi pracownikami, a także z samą firmą. Nawet pracownicy hybrydowi, przyzwyczajeni do częściowej pracy z innej lokalizacji niż biuro, postrzegają pracę zdalną jako trudniejszą do zorganizowania – aż 80 proc. z nich uważa, że „home office” nie zwiększa ich efektywności i nie pomaga w szybszej realizacji bieżących zadań. Zmiana otoczenia i przebywanie wśród zespołu, pozytywnie stymuluje pracowników. Zdecydowana większość pracowników, bez względu na wiek, szczególnie ceni w biurach możliwość interakcji z innymi ludźmi, budowania relacji ze współpracownikami, ale także pielęgnowanie więzi z organizacją, w której pracują. Biuro temu sprzyja, między innymi dzięki przestrzeniom wspólnym oraz wzmacniającym ducha zespołowego aktywnościom odbywającym się w biurze (np. szkoleniom czy spotkaniom typu “town hall” w formule “face to face”).

Model hybrydowy jeszcze bardziej zyskuje na atrakcyjności, jeśli badany jest rodzicem. Respondenci badania będący rodzicami wykazali szczególne zainteresowanie – na tle osób bezdzietnych – modelem pracy tydzień w biurze / tydzień w domu. Osoby bezdzietne natomiast częściej pracują wyłącznie z domu – stanowią oni aż 20 proc. w grupie pracowników w ogóle nieuczęszczających do biura.

Warto zwrócić uwagę na różnicę pokoleń, która wpływa na postrzeganie pracy hybrydowej. Jak wynika z badania, młodsi pracownicy biurowi chcą spędzać w biurze mniej czasu w porównaniu ze swoimi starszymi kolegami, co może stanowić wyzwanie w kontekście planowania pracy hybrydowej w danej organizacji.Analiza odpowiedzi respondentów badań przeprowadzonych wśród pracowników biurowych pokazuje, że większość z nich zdążyła przekonać się o wadach i zaletach pracy zdalnej i dojść do wniosku, że preferuje dziś kombinację pracy z domu i biura. Co istotne, nikt już nie kwestionuje zasadności pracy w biurze, co było podawane w wątpliwość na początku pandemii. Biuro jest fundamentem zdrowego funkcjonowania firmy, zarówno w oczach pracowników, jak i pracodawców. Nieprędko doświadczymy znaczących zmian w tym zakresie. Tendencja wzrostu popularności pracy hybrydowej w polskich firmach jest ewidentna, stąd wydaje się, że kluczowe jest zrozumienie najbardziej optymalnego kształtu hybrydy w konkretnych organizacjach – komentuje Ewelina Kałużna, szefowa zespołu ds. strategicznego doradztwa w zakresie miejsc pracy w spółce biurowej Skanska i dyrektor zarządzająca przestrzeniami typu flex Business Link.

Wnioski dla pracodawców

1. Dobre rozpoznanie potrzeb pracowników i dostosowanie do nich przestrzeni biurowej

Każda organizacja na rynku jest inna. Nawet, jeśli działają w ramach tej samej branży – tak, jak np. firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych – różnią się naturą biznesu, kulturą organizacyjną, rozmiarem, skalą działalności czy charakterem pracy na poszczególnych stanowiskach. Nie istnieje więc jeden, uniwersalny model hybrydowy, która sprawdzi się w każdej organizacji.

To, co może wspierać pracę w modelu hybrydowym, to stworzenie pracownikom warunków ułatwiających pracę w tym modelu. Kluczowym narzędziem jest atrakcyjna przestrzeń biurowa, która odpowie na ich potrzeby.

Według badania Skanska i Zymetrii, jakość biura ma dla znaczenie przy wyborze nowego pracodawcy aż dla 87 proc. pracowników biurowych. Dodatkowo, prawie co czwarty badany deklaruje, że lokalizacja biura może mieć wpływ na ich decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu oferty pracy. Oznacza to, że na bardzo konkurencyjnym rynku pracy biura, które stanowią element oferty dla pracowników (“employee value proposition”), będą musiały zaoferować więcej, niż dotychczas – powinny być lepsze, wygodniejsze i ciekawsze niż to, co mamy w domu, aby skutecznie konkurować z pracą zdalną. Wiąże się to m.in. z zapewnieniem różnego rodzaju przestrzeni w zależności od potrzeb pracowników i rodzaju pracy przez nich wykonywanej, jak np. ciche miejsce, pozwalające na skupienie, powierzchnie do pracy kreatywnej czy spędzania czasu z zespołem

2. Nie samą pracą żyje pracownik w biurze

Pracodawcy muszą wziąć pod uwagę, że potrzeby osób spędzających w biurze kilka dni w tygodniu są inne niż tych, które pracują tam sporadycznie (np. tylko jeden dzień w tygodniu). Przebywając w biurze kilka dni z rzędu, pracownik oczekuje inicjatyw niestandardowych czy też związanych z możliwością odpoczynku.

Wielu pracodawców rozumiało to już przed pandemią, dbając o to, aby biuro było zarówno miejscem do realizacji zadań służbowych, jak i do odpoczynku czy integracji. Wysiłki te zostały zintensyfikowane po doświadczeniach pandemicznych, gdy pracodawcy, widząc negatywne skutki izolacji (jak np. osłabienie kondycji psychicznej, pogorszenie efektów pracy zespołowej czy spadek zaangażowania pracowników), zaczęli wdrażać kolejne inicjatywy zachęcające pracowników do wspólnego spędzania czasu, w biurze. Respondenci badania Skanska i Zymetrii wskazywali, że do najczęściej organizowanych inicjatyw należały spotkania świąteczne i integracyjne, aktywności dobroczynne i związane z wolontariatem pracowniczym czy darmowe przekąski i posiłki. W opinii respondentów tego badania, do najrzadziej organizowanych w biurach aktywności należą masaże, aktywności sportowe i wspólne oglądanie wydarzeń sportowych/rozrywkowym. Co ciekawe, aż 18% uczestników ankiety przyznało, że ich pracodawca nie oferuje żadnych inicjatyw zachęcających do korzystania z biura z przygotowanej przez autorów badania listy najpopularniejszych. Wśród najbardziej docenianych przez pracowników są darmowe przekąski (35 proc.). Wysoko ocenianie są też masaże (31 proc.), nowoczesna przestrzeń (30 proc.), wydzielona przestrzeń do relaksu (29 proc.), a także organizacja nieformalnych spotkań integracyjnych (28 proc.).

Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się dodatkowe aktywności związane ze sportem (m.in. wspólne oglądanie rozgrywek sportowych), a także odgórne, duże spotkania z udziałem wszystkich pracowników w firmie.Jakie wnioski płyną z tego dla firm? Pracownicy będą pozytywnie nastawieni do pracy z biura i będą się w nim pojawiać – z własnej potrzeby i chęci, a nie z przymusu. Lokalizacja, jakość biura i benefity mają olbrzymie znaczenie w tym kontekście, ale nic nie zastąpi wsłuchiwania się w potrzeby ludzi i elastycznego dopasowania warunków pracy do każdej z grup pracowników.


Jeśli chcieliby Państwo otrzymać pełny zestaw wyników badania przeprowadzonego przez Skanska i Zymetria, prosimy o kontakt emailowy: magdalena.ujda-tarczynska@skanska.pl