Oświadczenie ABSL w sprawie decyzji Premiera o tymczasowym zamknięciu polskich granic


W odniesieniu do decyzji Premiera podkreślamy, że dla ABSL, a także wszystkich firm z sektora zrzeszonych w ABSL Poland, bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin jest dla nas najważniejsze. Dlatego jesteśmy w pełni gotowi do wdrożenia niezbędnych środków, aby zapobiec wszelkim problemom zdrowotnym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W Polsce funkcjonuje ok. 1,5 tysiąca centrów usług biznesowych zatrudniających w przybliżeniu ok. 310 tysięcy pracowników. Szacujemy, że 70% z nich ma dzieci, z czego 60% to kobiety. Do 70% firm zobowiązało się do wprowadzenia trybu pracy zdalnej. W ten sposób pracuje obecnie ok. 30% zatrudnionych.

Połowa centrów jest częścią operacji globalnych, dlatego ⅘ z nich ma kompleksowe, już przetestowane w praktyce plany zarządzania kryzysowego umożliwiające kontynuację pracy.

Firmy ABSL przestrzegają najwyższych standardów środków zapobiegawczych w celu ochrony i edukacji swoich pracowników. Obejmują one dzielenie się najlepszymi praktykami, wyposażenie ich obiektów w środki dezynfekujące i apteczki, a także kompleksową dystrybucję rzetelnych informacji na temat COVID-19 i niezbędnych środków ostrożności.

W ciągu ostatniego tygodnia zdecydowana większość podróży zagranicznych została zawieszona i zastąpiona telekonferencjami i seminariami internetowymi. Firmy ograniczyły również dostęp do biur osobom z zewnątrz, jak również pracownikom powracającym z zagranicy. Utworzono także infolinie i centra koordynacyjne.

Uważnie obserwujemy bieżące wydarzenia i ogłoszenia przedstawicieli administracji publicznej. Jesteśmy zdeterminowani do przestrzegania przepisów i dyrektyw władz i służb sanitarnych, a także zaleceń członków ABSL wynikających z polityk korporacyjnych. Bezpieczeństwo zawsze jest najważniejsze.