Katowice gospodarzem ABSL Summit 2022


ABSL Summit - jedno z najważniejszych w Europie Środkowo - Wschodniej wydarzeń analizujących globalne trendy i ich wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny – odbędzie się w tym roku w Katowicach, w słynnej sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR). Konferencja, organizowana przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), potrwa od 30 maja do 1 czerwca. Główne tematy wydarzenia będą dotyczyć budowy silnych i zrównoważonych biznesów w obliczu geopolitycznych, ekonomicznych i społecznych zmian.


ABSL Summit każdego roku przyciąga ponad 1000 liderów biznesu, przedstawicieli administracji krajowej i  światowej, ekspertów, naukowców i najbardziej opiniotwórcze media. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będą globalne zmiany i ich konsekwencje, w tym wykształcenie się nowych modeli przywództwa, budowanie odporności biznesu oraz konieczność wypracowania zasad i regulacji zapewniających rozwój zrównoważonych gospodarek opartych na wiedzy. Raporty ABSL potwierdzają, że odporność na wyzwania i dostępność wykwalifikowanych pracowników, posiadających kompetencje przyszłości jest systemowym wyzwaniem wpływającym również na rozwój sektora usług biznesowych.  

Z analiz ABSL wynika, że niepokoje społeczne i polityczne, zmiany demograficzne, niepewność prawna, czy zmiana klimatu bardziej niż kiedykolwiek wymagają otwartych, świadomych reakcji i zintegrowanych rozwiązań. Niezbędne są także nowe style przywództwa i odpowiedzialne zarządzanie talentami. 

Janusz Dziurzyński, prezes ABSL podkreśla: - ABSL Summit każdorazowo skupia się na najbardziej istotnych tematach, z którymi mierzą się przedstawiciele firm z sektora usług dla biznesu – branży, która zatrudnia już ponad 355 000 osób i jest jednym z motorów wzrostu polskiej gospodarki. Kształtowanie zmian za pomocą przejrzystych zasad i przepisów to dziś niezbędny krok w kierunku budowania zrównoważonych, silnych i odpornych gospodarek opartych na talentach. Ważne jest to szczególnie teraz, w obliczu tak trudnych doświadczeń psychospołecznych, jakimi są konsekwencje inwazji rosyjskiej na Ukrainę oraz prowadzenie biznesu w zmieniającym się porządku geopolitycznym. 

Tematy, które będą dyskutowane podczas ABSL Summit 2022, obejmują trzy obszary: przywództwo w czasach kryzysu, dane i dezinformację jako zjawiska odziaływujące na decyzje biznesowe, a także  zmieniające się otoczenie społeczno-ekonomiczne i konieczność jego transparentnego uregulowania. Gospodarzem 12-tej edycji ABSL Summit będzie miasto Katowice, jedna z pięciu kluczowych lokalizacji dla inwestycji z  sektora usług dla biznesu w Polsce. 

Marcin Krupa, prezydent Katowic, podkreśla: - Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią są jednym z najważniejszych ośrodków w Polsce, w których prężnie rozwija się sektor nowoczesnych usług dla biznesu. W ciągu ostatnich czterech lat odnotowaliśmy w regionie aż 70-procentowy wzrost zatrudnienia w sektorze - jeden z najwyższych w kraju. W 114 centrach usług biznesowych pracuje ponad 27 tysięcy osób. To pokazuje, jak świetne warunki dla inwestorów oferuje region. Oprócz wątku biznesowego, nie sposób pominąć temat wojny w Ukrainie, która nieodwracalnie zmieniła naszą biznesową codzienność i nas samych. Jestem niezmiernie wdzięczny, że przy organizacji pomocy dla Ukrainy my jako miasto możemy liczyć również na wsparcie naszych inwestorów z sektora usług biznesowych. Dzięki otwartości na systemową współpracę okazuje się, że Katowice są nie tylko bezpieczną przystanią dla biznesu, ale również dla uchodźców z Ukrainy. Facing a Challenging Future - tegoroczny temat ABSL Summit będzie znakomitym punktem wyjścia do dyskusji o wieloaspektowych wyzwaniach, które „uczą” nas daleko idącej elastyczności, umiejętności dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości oraz współpracy.

Branża nowoczesnych usług jest jednym z filarów stabilizujących polską gospodarkę. Tylko w czasie pandemii w centrach stworzonych zostało łącznie 13 500 nowych miejsc pracy, podczas gdy w całym sektorze zatrudnionych jest ponad 355 000 osób.


O KATOWICACH
Katowice, położone w południowej Polsce, są centralnym miastem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zamieszkałej przez niemal 2,3 miliona ludzi. Przyjazny klimat inwestycyjny tworzą doskonale rozwinięta sieć drogowa ze zrównoważonym transportem, dostęp do trzech międzynarodowych lotnisk oraz silne tradycje akademickie. Zdolności językowe i wielojęzyczność potwierdzają inwestorzy, w których centrach biznesowych świadczone są usługi w ponad 30 różnych językach obcych.

Więcej: www.invest.katowice.eu 


O NOSPR
Siedzibą NOSPR jest nowoczesny budynek projektu katowickiej pracowni Konior Studio, mieszczący salę koncertową na 1 800 miejsc, salę kameralną oraz liczne przestrzenie warsztatowe i edukacyjne. Sala koncertowa, z akustyką projektu Nagata Acoustics, cieszy się opinią jednej z najlepszych pod względem akustycznym sal koncertowych świata i jest również wyjątkowym miejscem na spotkania biznesowe na najwyższym szczeblu.

Więcej: www.nospr.org.pl