BAT: Różnorodność i inkluzywność to już nasza codzienność. Dzięki niej tworzymy Lepsze Jutro


BAT jest firmą globalną, ale podejście do równości, różnorodności i inkluzywności jest takie samo niezależnie od kraju, w jakim działa, wszędzie stwarzając takie same możliwości i standardy.

BAT Polska jest częścią Grupy BAT, która działa na ponad 175 rynkach, posiada 11 milionów punktów sprzedaży i jest właścicielem 75 zakładów produkcyjnych na całym świecie. Grupa zatrudnia w Polsce ponad 3200 osób i obejmuje biuro w Warszawie, fabrykę papierosów w Augustowie, sieć sprzedaży eSW, fabrykę e-papierosów eSmoking Liquids, centrum badawczo-rozwojowe eSmoking Institute oraz spółkę BAT Digital Business Solutions (DBS), która działa od lipca 2022 r. To zlokalizowany w Warszawie i bardzo dynamicznie rozwijający się hub, świadczący globalnie usługi z sektora Digital Business Services.

W portfolio BAT w Polsce, oprócz tradycyjnych wyrobów tytoniowych, znajduje się szereg innowacyjnych: e-papierosy z wiodącą marką Vuse, podgrzewane wyroby tytoniowe glo new heating technology oraz saszetki nikotynowe VELO. Ich rozwój wpisuje się w naszą strategię A Better Tomorrow, która zakłada ograniczenie wpływu działalności firmy na zdrowie i otoczenie.

Kiedy przeprowadzamy rekrutacje, zawsze zwracamy uwagę na wyważoną reprezentację płci. Systematycznie organizujemy szkolenia na temat standardów równościowych w środowisku pracy oraz unikania nieuświadomionych uprzedzeń. Nasze działania w tym obszarze są skierowane do indywidualnych osób, jak i grup, a wśród nich warto wymienić programy Senior Women Leadership Development Programme, Storytelling: Impact & Gravitas, BeUnited, Parents@BAT, Women@BAT, czy Women in STEM (Science, Technology, Engineering and Maths). Jak łatwo zgadnąć, ideą tego ostatniego programu jest przyciągnięcie i zatrzymanie większej liczby kobiet w działach badań i rozwoju, operacji oraz technologii informatycznych i cyfrowych.

Różnorodność w DNA

Globalna polityka BAT jest szczególnie ważna tam, gdzie prawo krajowe nie gwarantuje płatnych urlopów rodzicielskich czy powrotu do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko. Dlatego tak mocno podkreślamy także element edukacyjny i budowanie świadomości poprzez politykę D&I, bo kluczem do sukcesu BAT są talenty i angażująca kultura. Różnorodność i inkluzywność wspieramy realizując działania wspólne dla wszystkich spółek w ramach Grupy BAT, ale obecne są także inicjatywy „szyte na miarę” potrzeb każdej z tworzących ją organizacji. To ważne, byśmy integrowali się także jako jednostki różniące się płcią, preferencjami, orientacją, światopoglądem czy wiekiem, a nie tylko jako współpracownicy realizujący konkretne zadania. Między innymi z tej różnorodności i uwrażliwienia na różne cele wynika zaangażowanie naszych koleżanek i kolegów w ważne projekty - ekologiczne czy społeczne, takie jak np. różnorodne akcje charytatywne, inicjatywy sadzenia drzew lub sprzątania terenów zielonych organizowane m.in. pod egidą #AllinaceForWaterStewardship, czy pomoc schroniskom.

Różnorodność niesie ze sobą to, co najlepsze w organizacji i umożliwia osiągniecie sukcesu. Jest ona już na dobre wpisana w nasze DNA i z dumą mówimy o tym, że BAT to pierwsza firma w branży tytoniowej, która otrzymała Globalny Standard Równości (GES).

Stawiamy na talenty

Budowanie innowacyjnej, konkurencyjnej i atrakcyjnej dla inwestorów zagranicznych gospodarki wymaga sięgania do szerokiej puli talentów. Proces ten rozpoczyna się na etapie poszukiwania pracownika, jest kontynuowany w trakcie rekrutacji, onboardingu, włączania do istniejącego zespołu. Naszą różnorodność rozpatrujemy w szerokim kontekście. Również w wymiarze społecznym uwzględniającym pochodzenie, miejsce, w którym się dorastało, szeroko rozumiany bagaż doświadczeń, w tym dostęp do edukacji i oczywiście aspekt kulturowy. I tak na przykład - tak jak w wielu innych globalnych firmach, w BAT DBS Polska spotkamy pracowników ze wszystkich kontynentów i wielu krajów świata (28 narodowości, 24 języki), a także w różnym wieku (19-63 lata). Dążenie do wyważonej reprezentacji płci przejawia się z kolei w 46-cio procentowym udziale kobiet w grupie wyższej kadry menadżerskiej.

Co nam daje przewagę 

Jak wskazują dostępne badania i analizy, uwzględnianie sytuacji i potrzeb osób z różnorodnych grup w miejscu pracy ma pozytywny wpływ na zagraniczne inwestycje, co z kolei przekłada się na całą gospodarkę.

Umiejętność świadomego zarządzania różnorodnością, angażująca kultura organizacyjna oraz miejsca pracy tworzone z myślą o poszanowaniu indywidualnych różnic, są niezbędne do utrzymania przewagi konkurencyjnej na międzynarodowym rynku.

Strategie D&I to również element manifestacji społecznego zaangażowania biznesu, który aktywnie wpływa na lokalne i globalne normy społeczne oraz zmianę podejścia do polityk równościowych. Za równościową zmianą w organizacji stoi zatem też intencja budowania świata, który nikogo nie wyklucza i jest przyjazny dla wszystkich. Trendy regulacyjne i biznesowe związane z wymaganiami oraz zainteresowaniem regulatorów i inwestorów wskaźnikami ESG sprawiają, że firma, która stawia na rozwój, nie może lekceważyć kwestii związanych z zarządzaniem różnorodnością. To już konieczność, a nie tylko przejaw świadomości czy dobrej woli.

Podejmowanie działań w zakresie D&I w firmach niesie ze sobą korzyści nie tylko z finansowego punktu widzenia. Dowiedziono, że w firmach, które promują takie wartości jak integracja zespołu, akceptacja i uczenie się od siebie, co więcej - charakteryzujących się zróżnicowaną kadrą, osiągane są lepsze wyniki. Dodatkowo, takie organizacje są bardziej wydajne. Firmy o strukturze zróżnicowanej pod względem płci, wieku, kultury i pochodzenia etnicznego osiągają o 35-40 proc. lepsze wyniki, niż te, które nie są różnorodne pod kątem tych kryteriów.

Polityki D&I mają też działanie wizerunkowe- zwiększają atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy i tym samym szansę na pozyskanie większej liczby wartościowych z jego punktu widzenia kandydatów. Pozytywny klimat wolny od dyskryminacji, pełen akceptacji - po prostu przyciąga talenty.

Świadomość i samoświadomość kluczem do sukcesu

Zarządzanie różnorodnym środowiskiem niesie ze sobą także wyzwania. Jednym z nich jest wiedza i akceptacja faktu, że wszyscy nosimy w sobie uprzedzenia, które w nieuświadomiony sposób wpływają na nasze decyzje. Te tzw. „unconscious bias” to dziedzictwo środowiska i kultury, w których wzrastaliśmy, bagaż doświadczeń, które programują nasz mózg na schematyczną ocenę i wyparcie tego, co nieznajome.

Każda, nawet najmniejsza, społeczność jest różnorodna, a każdy człowiek ma inne potrzeby.

Równość szans to uznanie, że wszyscy mamy takie same prawa wynikające z porządku prawnego, w którym żyjemy, ale jednocześnie każdy z nas potrzebuje innego, indywidualnego podejścia.

Ważnym elementem naszych działań jest też przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i budowanie samoświadomości, jak zachować zdrowy balans między pracą i życiem osobistym. Program well-being - #ChargeBATteries -oparty na 3 filarach: zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne i momenty, które mają znaczenie, powstał z inicjatywy pracowników w rzeczywistości post-pandemicznej, pełnej niepewności potęgowanej wojną w Ukrainie i inflacją. Inny program - BAT CHIC Family Helps również jest odpowiedzią na postulat zapewnienia równowagi i świadomego dostrzegania swoich potrzeb. W myśl idei, by tworzyć przyjazne i otwarte miejsce pracy, oparte na szacunku.

Integrować, nie promować

Mamy prawo do różnorodności, która polega także na wolności w kwestii przynależności do grup czy identyfikowania się (lub nie) z określonymi wartościami czy sposobem myślenia. W BAT różne społeczności współistnieją i dzięki temu wspierają kulturę organizacyjną. Tak jak kobiety w fabryce w Augustowie (BATwoman), czy wcześniej wspomniane globalnie działające Women in STEM, Parents@BAT oraz B UNITED.

Poprzez szczere rozmowy i otwartość możemy identyfikować zagrożenia dla naszej inkluzywności. W trudnych sytuacjach poza mediacjami i wsparciem dla osób, które tego potrzebują, reagujemy wielowymiarowo, proponując dedykowane szkolenia, których celem jest pomoc w wychodzeniu z problemów. Katalog wartości naszej firmy (tzw. ETHOS BAT) wśród pięciu podstawowych elementów wymienia różnorodność, a rolą liderów jest wzmacnienie i przywództwo w realizacji wszystkich naszych wartości, wśród których są także odwaga i szybkość w działaniu, odpowiedzialność i zdolność do jej przejmowania.


Autorki

Bożena Soberka, Head of HR Poland and Baltics British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. 

Anna Karolska, HR Lead British American Tobacco Digital Business Solutions Polska Sp. z o.o.


Matriał powstał we współpracy z  BAT DBS, partnerem obchodów Światowego Dnia Wartości