Apel Rady Przedsiębiorczości o wprowadzenie zmian w uchwalonej Tarczy antykryzysowej


30 marca 2020 roku Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości wystosowali apel do Rządu RP w zw. z uchwaloną w sobotę rano Tarczą antykryzysową. W projekcie nie uwzględniono zasadniczych postulatów reprezentowanych w Radzie Przedsiębiorczości, co wiąże się z zaostrzeniem już dramatycznej sytuacji pracowników i firm w Polsce. Dlatego apelujemy o niezwłoczne wprowadzenie w życie Tarczy Antykryzysowej zgodnej z zakresem reprezentowanych przez nas postulatów, w zakresie związanym z ratowaniem gospodarki, utrzymaniem zatrudnienia i funkcjonowania przedsiębiorstw. Eksperci Rady Przedsiębiorczości wyrażają pełną gotowość do pracy nad stworzeniem skutecznych rozwiązań, wspierających reprezentowane firmy/sektory.

apel Rady Przedsiębiorczości.png

Apel Rady 2.png