Anders Fogh Rasmussen głównym mówcą ABSL Summit 2023 w Krakowie


Podczas wystąpienia, Anders Fogh Rasmussen podzieli się swoją perspektywą na temat aktualnych wyzwań geopolitycznych, zagrożeń dla stabilności i bezpieczeństwa oraz roli Europy w utrzymaniu pokoju.

Anders Fogh Rasmussen, ceniony duński polityk i były Sekretarz Generalny NATO, znany ze swojego stanowczego stylu, wierności demokratycznym wartościomoraz aktywnego promowania zasad globalnego bezpieczeństwa i współpracy, będzie głównym mówcą podczas ABSL Summit 2023 - "Lead the way. Stay ahead", który odbędzie się w dniach 6-8 września w Krakowie. W swoim wystąpieniu Rasmussen poruszy kwestie związane z bezpieczeństwem jako kluczowym czynnikiem w procesie przyciągania bezpośrednich inwestycjizagranicznych, a także z ograniczaniem zagrożeń dla biznesu i gospodarki wynikających z niestabilności geopolitycznej.

ABSL Summit to jedno z najważniejszych w Europie wydarzeń sektora usług biznesowych, analizujące globalne trendy i ich wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny. Każdego roku przyciąga on ponad 1000 liderów biznesu, przedstawicieli sektora publicznego, mediów, ekspertów, naukowców. W tym roku ABSL Summit skupi się wokół odporności biznesu i jego zdolności adaptacji oraz wytyczania ścieżki dalszego rozwoju.

Głównym mówcą ABSL Summit 2023 będzie Anders Fogh Rasmussen, który przez ponad trzy dekady był w centrum europejskiej i światowej polityki jako Sekretarz Generalny NATO, premier Danii, duński minister gospodarki oraz wybitny parlamentarzysta. Podczas ABSL Summit Rasmussen wygłosi przemówienie pod tytułem, Stay ahead of security threats: Europe's role in the fight for freedom, w którym odniesie się do wyzwań w obszarach bezpieczeństwa i geopolityki. Anders Fogh Rasmussen pracuje obecnie z biurem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy i będzie mógł wskazać cenną perspektywę w temacie wojny trwającej za naszą wschodnią granicą.  

Jako były Sekretarz Generalny NATO, Rasmussen posiada wyjątkowy punkt widzenia na temat kryzysów bezpieczeństwa. Jego bogate doświadczenie w obszarze stosunków międzynarodowych, w tym relacji europejskich i transatlantyckich, przekłada się na wszechstronne zrozumienie ekonomicznych i politycznych wymiarów inwazji Rosji na Ukrainę.

Janusz Dziurzyński, Prezes ABSL, podkreśla: “W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek jest zapewnienie inwestorów, że Polska i region Europy Środkowo – Wschodniej to bezpieczne lokalizacje dla biznesu, chronione przez przynależność do NATO i UE. W czasach wyzwań potrzebujemy odważnych i mądrych głosów oraz opinii takich autorytetów jak Anders Fogh Rasmussen, który jasno nakreśla perspektywy związane z kwestiami bezpieczeństwa. Cieszę się, że ABSL Summit w Polsce – kraju, który stanowi most pomiędzy Ukrainą a Zachodem, stał się teraz platformą do dyskusji o tym, jak zapobiegać wyzwaniom z obszaru geopolityki i nie tylko”.


ABSL Summit odbędzie się w dniach 6 - 8 września 2023 roku w Krakowie, w najważniejszym ośrodku usług biznesowych w Europie Środkowej i Wschodniej.


O ANDERSIE FOGH’U RASMUSSENIE

Anders Fogh Rasmussen jest kluczową postacią europejskiej i światowej polityki od ponad trzech dekad. Pełnił funkcję Sekretarza Generalnego NATO, premiera Danii, ministra gospodarki oraz parlamentarzysty. W 2014 roku założył firmę doradczą - Rasmussen Global. Obecnie Anders Fogh Rasmussen doradza pro bono ukraińskiemu rządowi w sprawie przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Swoją polityczną karierę rozpoczął w 1978 roku, stając się w wieku 25 lat najmłodszym członkiem duńskiego parlamentu. W 1990 roku został ministrem gospodarki, następnie w 2001 roku objął stanowisko premiera Danii. Funkcję tę pełnił do 2009 roku, kiedy to uzyskał nominację na Sekretarza Generalnego NATO. Podczas swojej kadencji opracował strategiczną koncepcję sojuszu, która wyznacza jego główne priorytety na przyszłość. Anders Fogh Rasmussen jest absolwentem Uniwersytetu w Aarhus, który ukończył z tytułem magistra ekonomii.

O ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) zrzesza 240 firm – największych międzynarodowych i polskich inwestorów. ABSL reprezentuje branżę, w której zatrudnionych jest ponad 400 000 osób w całej Polsce. 1,7 tys. centrów usług w ponad 80 lokalizacjach tworzy prężny sektor wspierający rozwój gospodarczy m. in. dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wdrażanym przez międzynarodowe korporacje. Celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które stworzą nowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach.