Adecco Group i Colliers International nowymi Partnerami Strategicznymi ABSL w 2021 roku.


Warszawa 20.01.2021 - Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), wiodąca organizacja reprezentująca sektor usług biznesowych, nawiązał współpracę z partnerami strategicznymi, grupą Adecco, globalnym graczem na rynku zatrudnienia i doradztwa personalnego oraz firmą Colliers International, światowym liderem oferującym usługi w zakresie nieruchomości i zarządzania inwestycjami.

Wspólne stawianie czoła wyzwaniom biznesowym.

Sektor usług biznesowych w Polsce jest branżą, która najszybciej dostosowuje się do zmieniającej się rzeczywistości, stanowiąc istotny element stymulujący gospodarkę. Dynamiczny rozwój ABSL jest możliwy dzięki współpracy z szerokim gronem ekspertówi partnerów. Partnerzy ABSL będą wspierać firmy członkowskie w ich wyzwaniach biznesowych, dostarczaniu rozwiązań dopasowanych do zmieniających się potrzeb rynku, zwłaszcza w czasie pandemii, dzięki swemu szerokiemu doświadczeniu we współpracy z sektorem, aktywnemu uczestnictwu w spotkaniach związku, współpracy przy projektach i dzieleniu się wiedzą ekspercką z członkami.

Poprzez nawiązanie strategicznego partnerstwa z Adecco Group i Colliers International, ABSL potwierdza i wzmacnia swoje długofalowe zaangażowanie w rozwój talentów oraz kreowanie rozwiązań legislacyjnych przyjaznych dla biznesu, zapewniających stabilne warunki rozwoju oraz konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną Polski. Priorytetem będzie promocja sektora poprzez wspólne inicjatywy m.in. projekty edukacyjne, raporty i analizy.

„Naszym celem jest budowanie konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki, wspierającej rozwój biznesu i inwestycji. Staramy się tw orzyć do tego odpowiednie warunki jednak, aby osiągnąć ten cel potrzebujemy partnerów, reprezentujących konkretne branże, którzy wzbogacą nasz przekaz i wzmocnią nasze działania. Obecnie intensywnie pracujemy nad definicją wyzwań i planem działań, których celem będzie zwiększenie konkurencyjności sektora nowoczesnych usług dla biznesu i pozwoli przyciągnąć jeszcze więcej inwestycji, jakie są teraz kluczowe w odbudowaniu gospodarki, dotkniętej kryzysem, spowodowanym COVID-19.” - podkreśla Paweł Panczyj, Managing Director Strategy & Partnerships, ABSL.

Pracownicy w centrum uwagi

Grupa Adecco to światowy lider wśród firm doradztwa personalnego. Firma Adecco powstała w 1996 roku, kiedy to połączyły się dwie największe światowe marki w branży, Adia i Ecco. Od tego czasu stały się firmą nr 1 w branży HR, z ponad 500 lokalizacjami w ponad 60 krajach. Jako strategiczny partner ABSL, będzie wspierać organizację w obszarze HR, w tym trendów i analiz związanych z doradztwem personalnym i zatrudnieniem, które będzie odpowiadać na coraz bardziej zróżnicowane potrzeby firm z sektora usług.

„Wierzymy, że sektor nowoczesnych usług biznesowych, również dzięki zaangażowaniu ABSL, stał się jednym z kluczowych motorów polskiej i środkowoeuropejskiej gospodarki, trwale kształtującym rynek pracy. Pozytywny wpływ makroekonomiczny jest jednak efektem siły sektora oraz unikalnych kompetencji, które zawdzięczamy usługom biznesowym. Naszą wspólną misją będzie rozwój potencjału biznesowego i stworzenie konkurencyjnej gospodarki tworzącej nowe, wartościowe miejsca pracy. Szczególnie bliskie są nam działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji osób wchodzących na rynek pracy oraz dostępność kapitału ludzkiego.”- Daniel Wocial – General Director and Custer Head for Poland, Czech Republic and Slovakia at The Adecco Group.

Budowanie środowiska pracy

Drugim Partnerem Strategicznym został Colliers International - wiodąca firma, oferującą szeroki wachlarz usług najwyższej jakości na rynku nieruchomości oraz zarządzanie inwestycyjne. Działając w 68 krajach, ponad 15 000 specjalistów Colliers współpracuje w celu maksymalizacji wartości nieruchomości dla najemców, właścicieli i inwestorów. Wspólnie z ABSL eksperci Colliers będą wspierać firmy członkowskie w zakresie nieruchomości, w tym badań rynku, negocjacji umów najmu, strategii lokalizacji, doradztwa w zakresie tworzenia strategii środowiska pracy i zarządzania zmianą, projektowania architektonicznego, zarządzania projektami, a także nowych technologii dedykowanych powierzchni biurowej.

„Jako Colliers bardzo cieszymy się na współpracę z ABSL, szczególnie w tym bezprecedensowym czasie zmian. Z niecierpliwością czekamy na wspólne odkrywanie i badanie zarówno wyzwań, jak i możliwości. Jestem przekonana, że nasze doświadczenie, dane, nastawienie na jakość i nieszablonowe myślenie, stworzą mocne podstawy do kompleksowej i owocnej współpracy. Wykorzystamy naszą wiedzę i pasję, analizę danych oraz nowe technologie, by wraz z ABSL i firmami członkowskimi rozwijać sektor usług biznesowych w Polsce.” – mówi Monika Rajska-Wolińska, Partner Zarządzająca Colliers International w Polsce.

Kontakt:
Marta Piorun
PR Manager
Marta.piorun@absl.pl
+48 534 454 464

O ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych - zrzesza ponad 200 największych światowych firm,zatrudniających obecnie w Polsce ponad 330 000 osób. Ponad 1,5 tys. centrów usług, rozproszonychw ponad 50 miastach, tworzy prężny ekosystem wspierający innowacyjne rozwiązania wdrażane przez międzynarodowe korporacje. Celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które dzięki temu pozytywnemu zaangażowaniu stworzą nowe, wartościowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach.