Misja i wartości ABSL


Misją ABSL jest rozwój potencjału sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz tworzenie warunków dla jego stałego wzrostu w Polsce. Naszym celem jest budowanie konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki, która tworzy nowe, wartościowe miejsca pracy, wspieranie odpowiedzialnego rozwoju biznesu i inwestycji, a także dzielenie się wiedzą, pobudzanie innowacji, wysokiej jakości edukacji, oraz zaangażowanie w legislację i komunikację. Stawiamy także na szerzenie wiedzy o sektorze w społeczeństwie.

Nasze cztery główne priorytety to: Regionalne Przedstawicielstwa i Zespoły Tematyczne, Legislacja, Talenty i Komunikacja.

We współpracy z przedstawicielami rządu, instytucjami publicznymi oraz władzami lokalnymi i samorządowymi zabiegamy o legislacje zapewniające stabilne warunki dla rozwoju biznesu oraz konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną Polski. Wraz z uczelniami wyższymi oraz firmami członkowskimi działamy na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dostępności kapitału ludzkiego. 

ABSL jest zaufanym partnerem kilkuset firm z różnych sektorów, zarówno globalnych graczy inwestujących w kraju, jak i polskich firm.

Od ponad 10 lat budujemy kompetencje ekspertów, know-how i relacje z decydentami, dzięki czemu możemy skutecznie działać. Zabiegamy o lepsze dla rozwoju biznesu prawo w parlamencie i rządzie. Nasi eksperci i przedstawiciele uczestniczą w pracach legislacyjnych komisji sejmowych i senackich. Naszą siłą jest szeroka wiedza makroekonomiczna i sektorowa oraz zaangażowanie w projekty społeczne. Zapewniamy opinie prawne, negocjujemy rozwiązania przyjazne dla biznesu w prawie sektorowym, prawie pracy i prawie gospodarczym, monitorujemy zmiany regulacyjne i identyfikujemy bariery dla przedsiębiorczości.


Poznaj nas!