18.03.2019

Komunikacja Plus strategicznym partnerem ABSL

Komunikacja Plus została Partnerem Strategicznym ABSL, organizacji zrzeszającej kluczowe podmioty z branży nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Ścisła współpraca obejmować będzie obszar komunikacji wizerunkowej i employer brandingu.

To pierwszy przypadek partnerstwa w zakresie doradztwa komunikacyjnego w dziesięcioletniej historii funkcjonowania ABSL. Komunikacja Plus będzie doradzać stowarzyszeniu i wspierać działania sektora jako partner merytoryczny, odpowiadając na potrzeby komunikacyjne z zakresu badań i analiz, budowania strategii wizerunku pracodawców oraz branży na polskim rynku. Nowy partner aktywnie włączy się w inicjatywy ABSL, będzie źródłem wiedzy, dostarczając ekspertyz oraz raportów dotyczących m.in. postrzegania sektora oraz oczekiwań komunikacyjnych jego grup docelowych. 

– Sektor nowoczesnych usług biznesowych jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi w Polsce. Notuje bardzo wysokie wskaźniki wzrostu – obecnie firmy z branży zatrudniają łącznie ok. 280 000 osób, a według prognoz ABSL w 2020 roku powstanie nawet 60 tysięcy kolejnych miejsc pracy. Zmieniający się rynek wymaga jeszcze bardziej profesjonalnego podejścia do komunikacji i cieszy nas, że członkowie ABSL dostrzegają szczególną rolę tego obszaru, plasując go wśród strategicznych celów – powiedział Tomasz Alberski, Prezes Zarządu Komunikacji Plus. 

­– Jako sektor chcemy dalej rozwijać się w Polsce, dostrzegając bardzo duży potencjał branży
i wzmacniając ofertę dla pracowników w wielu ośrodkach miejskich, pozytywnie kształtując najbliższe otoczenie. Budowanie świadomości, jak działa nasz biznes, na czym polega praca w firmach zrzeszonych w ABSL, i jakie korzyści daje nie tylko pracownikom, ale i partnerom instytucjonalnym to jeden z naszych kluczowych celów. Dlatego naturalnym krokiem było dla nas nawiązanie partnerstwa strategicznego w zakresie komunikacji i employer brandingu, a wcześniejsze działania z Komunikacją Plus pokazały, że to dla nas bardzo dobry partner.  Wierzę, że ta strategiczna współpraca pozwoli nam jeszcze lepiej docierać do interesariuszy, wzmacniać wizerunek i edukować na temat specyfiki naszych inicjatyw
– powiedział Piotr Dziwok, Prezes ABSL.

– Nasze dotychczasowe doświadczenia we współpracy z firmami członkowskimi pokazują, że może to być bardzo owocne partnerstwo. Jako grupa kapitałowa jesteśmy w stanie synergicznie współdziałać w oparciu o kompleksową ofertę usług i podejście end-to-end – od diagnozy i badań, przez projektowanie strategii, kreację, realizację działań po wymierną ewaluację efektów. Chcemy też dzielić się z firmami członkowskimi nowoczesnymi narzędziami komunikacji, których wykorzystanie może pomóc im efektywniej realizować cele – dodał Tomasz Alberski.

 

Komunikacja Plus działa na rynku doradztwa komunikacyjnego. Warszawskie i wrocławskie biura spółek należących do grupy kapitałowej K+ tworzy w sumie zespół ponad 80 doradców, specjalizujących się m.in. w PR korporacyjnym, employer brandingu, strategii, badaniach i kreacji. W szerokim portfolio agencji znalazły się największe spółki i instytucje w kraju, m.in. Accenture Operations, 3M GSC, Amazon, Grupa SKANSKA, Kraft-Heinz, PGNiG czy KGHM. Ostatnie 3 lata przyniosły Komunikacji Plus 13 statuetek w najważniejszym branżowym plebiscycie „Złote Spinacze”.

 

Kontakt dla mediów:
Milena Malinowska
milena.malinowska@absl.pl
Tel. + 48 512 825 988