Pilotowa sesja warsztatowa grupy "ABSL Vendor Management"


Pilotowa sesja warsztatowa grupy "ABSL Vendor Management"


Wspólnie z Roche Global IT Solution Center chcielibyśmy Państwa zaprosić do uczestnictwa w inicjatywie sprzyjającej networkingowi i wymianie najlepszych praktyk w obszarze IT Vendor Management.

Reprezentujemy duże organizacje, zatrudniające wielu wykonawców o różnorodnych umiejętnościach, pracujemy nad najnowocześniejszymi projektami i technologiami na podstawie złożonych umów i wskaźników KPI. Uważamy, że w takiej społeczności warto poruszyć następujące tematy:

  • rodzaje umów z dostawcami pod kątem outsourcingu
  • wypracowane rozwiązania w zakresie form współpracy takich jak np. czas i materiał, Advanced Team Leasing, Managed Service
  • ryzyko, wnioski, pomiar satysfakcji i wydajności w kontekście współpracy z dostawcami zewnętrznymi
  • pozostałe, tj. powszechnie stosowane KPI, zarządzanie umowami dla określonego obszaru (tj. RPA / BPA / DPA)

W dyskusji nie będa poruszane tematy handlowe, cen czy warunków umów.

Agenda sesji pilotażowej:

  1. Poznajmy sę nawzajem
  2. O zarządzaniu dostawcami w Roche
  3. Real case: zachowanie ciągłości działania podczas pandemii
  4. Kolejne kroki: zbieranie pomysłów, tematów, określenie częstotliwości spotkań itp.

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w spotkaniu?


Skontaktuj się z nami: