ABSL IT Klub webinar: Wykorzystanie sztucznej inteligencji przełomem w adresowaniu wyzwań pojawiających się w związku z COVID-19


ABSL IT Klub webinar: Wykorzystanie sztucznej inteligencji przełomem w adresowaniu wyzwań pojawiających się w związku z COVID-19


Drodzy Członkowie ABSL

zapraszamy do udziału w sesji organizowanej w ramach ABSL IT Klubu, podczas której zaprezentujemy 2 studia przypadków wizualizujące jak przełomowa jest rola technologii w środowisku biznesowym oraz opieki zdrowotnej.

Data: 24 czerwca godz. 14:00

czas trwania:1h

Język: angielski

AGENDA

I. Chatbot - osobisty asystent, na którego pomoc mogą liczyć pracownicy w wyjątkowych sytuacjach

Miroslaw Bartecki - Capgemini

"Technologia wykorzystywana w firmie staje się jeszcze bardziej istotna, gdy oprócz wpływu na generowane przychody przedsiębiorstwa, pomaga w sytuacjach kryzysowych. Podczas webinaru omówiony zostanie przypadek wdrożenia dedykowanej technologii wspierającej dział HR w czasie COVID-19. Wyjaśnimy również strategię wyboru elementów, z których składało się nasze rozwiązanie, co pozwoliło nam dostarczyć gotowy produkt w ciągu 2 tygodni i sprawić, że jest on w pełni zarządzany przez dział HR".

II. Procesowanie dokumentów medycznych przy użyciu AI

Marcin Stachowiak – Capgemini

Procesowanie dokumentów medycznych wydaje się być wymagajacym zadaniem ze względu na niską jakość skanowanych i faksowanych dokumentów oraz specyficzne słownictwo branżowe. Podczas tego webinaru podzielimy się historią wykorzystania sztucznej inteligencji, w szczególności głębokiego uczenia się i przetwarzania języka naturalnego w celu wykorzystania danych zawartych na kilkuset milionach przefaksowanych stron. Studium przypadku obrazuje biznesowe i techniczne aspekty przetwarzania dokumentów o niskiej jakości oraz użyteczność wyodrębnionych z nich danych w celu zwiększenia nie tylko przychodów firmy lecz przede wszystkim posiadania pewności o prawidłowe zadbanie o zdrowie i życie ludzi.

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w spotkaniu?


Skontaktuj się z nami: