Search for:

Klub IT

Misją klubu IT jest budowanie środowiska przyjaznego innowacji, w którym firmy o zróżnicowanych kulturach i dążące oddzielnie do nieco odmiennych celów jednoczą się, by tworzyć zróżnicowane, stymulujące środowisko współpracy, dzięki któremu stale podnosił się będzie poziom sektora IT w Polsce. Mamy trzy grupy, pracujące w poniższych obszarach:

  1. Benchmarking, research i analizy
  2. Talent Management i współpraca z uniwersytetami.
  3. Środowisko prawne.

Więcej informacji znajdziecie na stronie klubu IT: http://itclub.internal.absl.pl/

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do nas, skontaktuj się z Piotrem Biniewiczem:

biniewicz.p@pg.com