Search for:

Kluby ABSL

Misją klubów jest budowanie społeczności, w której różne firmy łączy wizja stworzenia zróżnicowanego, stymulującego środowiska dla współpracy. Kluby spotykają się regularnie – podczas tych spotkań specjaliści ze swoich dziedzin dyskutują na rozmaite tematy, dzielą się najlepszymi praktykami i omawiają trendy, które w przyszłości będą kształtować sektor nowoczesnych usług biznesowych.