Search for:

Doroczna Konferencja

Doroczna Konferencja ABSL jest wyjątkową platformą networkingową i, rokrocznie, najbardziej oczekiwanym wydarzeniem sektora nowoczesnych usług biznesowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Od 2010 roku ABSL tworzy niezwykłą szansę do wymiany wiedzy i doświadczeń między osobami zarządzającymi sektorem usług biznesowych na najwyższym szczeblu.

Naszym celem jest stworzenie możliwości interakcji i wymiany pomysłów pośród kluczowych osób wpływających na biznes i politykę, oraz dyskusji nad najnowszymi megatrendami w sektorze i poza nim. Konferencja ABSL każdorazowo gromadzi niemal 1000 liderów biznesu i interesariuszy, co roku prezentując przeszło 100 mówców i panelistów.

 

Odwiedź strony:

ABSL SUMMIT 2019

KONFERENCJA 2018

KONFERENCJA 2017

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas:

summit@absl.pl