Search for:

Branding

Misją ABSL jest zbudowanie rozpoznawalności sektora na poziomie kraju. Jednocześnie, poprzez znaczące media, ABSL zwraca uwagę na to, że Polska jest jednym z najbardziej dojrzałych rynków dla inwestycji sektorowych.

Nowoczesne usługi biznesowe niebawem mogą stać się największym źródłem zatrudnienia w sektorze prywatnym, zwłaszcza dla młodych, wykwalifikowanych absolwentów, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy. Przez dedykowane kampanie ABSL podnosi świadomość możliwości rozwoju kariery, jakie oferuje sektor. Docieramy bezpośrednio do studentów, aby pomóc im przygotować się do wejścia na rynek pracy.