KSeF

Od 1 kwietnia 2023 każde przedsiębiorstwo będzie zobligowane do korzystania z nowego systemu KSeF zarówno od strony wystawianych jak i otrzymywanych faktur. W naszej ocenie wejście w życie KSeF, oznacza dla przedsiębiorców nie tylko konieczność aktualizacji wewnętrznych procedur czy dostosowania systemów IT oraz zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi, ale przede wszystkim kompleksowe zmiany w dotychczasowych procesach biznesowych.

Polski Ład

Polski Ład to pakiet zmian w ustawach podatkowych, które w przeważającej części wejdą w życie od 2022 roku. Mimo, że w oficjalnej narracji rządu, Polski Ład przedstawiany jest jako historyczna obniżka podatków i pakiet ulg, to jednak szereg wprowadzonych zmian będzie mieć raczej efekt zwiększenia efektywnego obciążenia podatkowego, a zarządzenie zmianami będzie stanowić wyzwanie dla przedsiębiorców.

Finansowanie centrów BPO/R&D

W ramach środków pomocy publicznej dostępnych dla przedsiębiorców można uzyskać wsparcie w postaci dotacji m.in. na utworzenie lub rozbudowę centrów BPO/R&D oraz działalność operacyjną związaną z badaniami i rozwojem czy kwestiami IP. Oprócz dotacji przedsiębiorcy mogą również korzystać z innych zachęt finansowych czy ulg podatkowych takich jak IP Box, ulga B+R, a także Polska Strefa Inwestycji.

Ulgi podatkowe

2022 r. przyniósł podatnikom sporo korzystnych nowości i zmian w zakresie dostępnych ulg. Dodano szereg nowych ulg związanych z działalnością B+R, inwestycjami w robotyzację czy inwestycjami w zwiększenie sprzedaży. Zdecydowanie rozszerzono także dostępność mechanizmu Polskiej Strefy Inwestycji – przez obniżenie wartościowych progów wejścia do mechanizmu, jak i przez zwiększenie możliwych sposobów wykazania odpowiedniej jakości projektu.

Umowy najmu

Crido świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej najmu komercyjnego. Wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla podmiotów profesjonalnych po stronie najemców i wynajmujących pozwala nam na oferowanie najwyższej jakości usług wspierających opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie umów najmu dostosowanych przede wszystkim do potrzeb potencjalnego najemcy, jak również do charakteru i funkcji nieruchomości wynajmowanej. Usługi te nakierowane są na zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa prawnego dla Klienta oraz skutecznego i efektywnego zarządzania portfelem wynajmowanych nieruchomości komercyjnych, w tym zwłaszcza dużych powierzchni biurowych.

Human Advisory Services

Wspieramy pracodawców w wypełnianiu ich codziennych obowiązków i podejmowaniu skutecznych działań w obszarze spraw pracowniczych m.in. w kontekście dynamicznych zmian w przepisach podatkowych. Doradzamy we wszelkich kwestiach związanych z międzynarodową mobilnością pracowników, a także oferujemy wsparcie w tworzeniu efektywnych kosztowo struktur wynagradzania oraz programów motywacyjnych.

Prawo pracy

Pomagamy znaleźć skuteczne i praktyczne rozwiązania, skupiając się nie tylko na zabezpieczeniu prawnym klientów, ale również na ich potrzebach biznesowych. Nasi eksperci doradzają polskim i zagranicznym klientom ze wszystkich branż w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia m.in. dokumentacji pracowniczej, regulaminów i polityk wewnętrznych, zatrudniania kadry menedżerskiej czy restrukturyzacji zatrudnienia, a także reprezentują pracodawców w sporach sądowych.

Aktualności