12.09.2019

ABSL złożyło apel w sprawie utrzymania limitu 30-krotności składek ZUS

Dzisiaj ABSL oraz 50 organizacji reprezentujących pracodawców złożyło apel do Premiera przeciwko planom zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS.

Plany zniesienia limitu składek ZUS to zły sygnał dla pracowników o wysokich kompetencjach, a także pracodawców i inwestorów. Tylko w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, planowaną zmianą zostanie objętych ponad 40% pracowników. Zniesienie limitu składek ZUS oznaczać będzie: obniżenie płacy pracowników nawet do 11% oraz wzrost kosztów pracy do 16%.

Dodatkowe obciążenia dla pracowników to prosta droga do ich utraty. Wykształceni specjaliści mogą dziś pracować na całym świecie. Pogorszenie warunków ekonomicznych dla obecnych przedsiębiorstw, które od lat inwestują w Polsce, wnoszą know-how, technologie, szkolą pracowników nie jest zachętą dla nowych projektów i inwestorów. Dlatego też możemy się spodziewać pogorszenia konkurencyjności Polski na rzecz innych krajów naszego regionu.”- mówi Jolanta Jaworska, wiceprezes ABSL.

 

PRZECZYTAJ APEL

 

Kontakt dla mediów:
Joanna Nowocień
Tel. 784 965 508
joanna.nowocien@absl.pl