Sektor usług biznesowych ponownie apeluje do rządu o uregulowanie zasad wspierania biznesu


Warszawa, 16 grudnia 2020 r.: Robert Tomanek Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii, spotkał się z przedstawicielami Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) i firm członkowskich ABSL. Spotkanie dotyczyło aktualnej kondycji sektora oraz planów rządu w kontekście wsparcia firm, koniecznego dla wzmocnienia gospodarki I wyprowadzenia jej z kryzysu.

Po raz kolejny reprezentanci ABSL w trakcie spotkania z przedstawicielem rządu rozmawiali o kluczowych obszarach z punktu widzenia sektora, takich jak stabilne otoczenie prawno-podatkowe, odpowiednim uregulowaniu pracy zdalnej, czy też wprowadzenie rozwiązań zwiększających konkurencyjność polskiego rynku i tworzenie sprzyjających warunków dla inwestorów.

ABSL apeluje o działanie i szuka wspólnych rozwiązań

Liczby bez wątpienia przemawiają za sektorem nowoczesnych usług biznesowych, który zdał próbę i nie zwolnił po wybuchu pandemii. Jednak, aby utrzymać branżę w dobrej kondycji i zapewnić jej dalszy wzrost, konieczny jest stały dialog z rządem, wypracowywanie wspólnych rozwiązań i szybkie działanie.

„Musimy wspólnie podejmować stanowcze i szybkie działania, aby zwiększać konkurencyjność polskiego rynku na arenie międzynarodowej, jednak sam biznes nie da rady. Polska powinna tworzyć przyjazne otoczenie dla obecnych na naszym rynku przedsiębiorców oraz nowych inwestycji i zachęcać ich do dalszego rozwoju właśnie w Polsce. Jako ABSL, staramy się reprezentować potrzeby firm i najlepsze rozwiązania, ale tu potrzebne jest także wsparcie rządu. Jedną z kluczowych kwestii może być program „paszport inwestora”, o którym wcześniej wspomniał Premier Morawiecki – to narzędzie ma usystematyzować współpracę z obecnymi inwestorami, jak i określić jasno ścieżkę wprowadzania nowych inwestorów do Polski." – podkreśla Jolanta Jaworska, Wiceprezes ABSL.

Nowy rok rewolucją w przepisach

Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii, Robert Tomanek w trakcie spotkania zapewniał przedstawicieli sektora, że cały czas trwają prace międzyresortowe nad wsparciem dla sektora usług biznesowych w Polsce.

„Propozycje działań zostaną ogłoszone po Nowym Roku - jak chcemy działać, jak tworzyć politykę przemysłową. W uzgodnieniach międzyresortowych jest także „strategia produktywności” czyli horyzontalne rozwinięcie SOR. Resort jest również zaangażowany w przygotowywaniu KPO, a wszystkie działania prowadzimy w dialogu z przedsiębiorcami" – podkreśla Robert Tomanek, Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Deklaracje z FDI Forum

Podczas wrześniowego wydarzenia ABSL FDI Forum „Crisis Boosting Investments” w Warszawie, toczone były dyskusje dotyczące m.in. pozycji Polski na arenie międzynarodowej, szczególnie w kontekście bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Uczestniczący w wydarzeniu przedstawiciele sektora zwrócili uwagę, że pomimo wybuchu pandemii, branża utrzymała swoją wiodącą na rynku pozycję. Jednogłośnie wszyscy uczestnicy zgodzili się, że należy wspierać ten segment gospodarki poprzez uproszczenie procesu inwestycyjnego, co może zmotywować firmy do zwiększenia inwestycji.

„Bardzo mocno liczymy, że zapewnienia, które padły podczas naszych ostatnich spotkań z rządem, po konsultacjach ze środowiskiem przedsiębiorców wejdą w życie i to w niedługim czasie. Wprowadzenie między innymi statusu inwestora strategicznego, jest kluczowe z perspektywy wszystkich firm, które chcą inwestować lub rozwijać znaczące inwestycje w Polsce. Rekomendujemy również ograniczenie i uproszczenie procesów administracyjnych, obecnie bardzo absorbujących i czasochłonnych" – dodaje Jolanta Jaworska, Wiceprezes ABSL.

Więcej informacji udziela:
Marta Piorun,
PR Manager ABSL
marta.piorun@absl.pl
+48 534 454 464

O ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych - zrzesza ponad 200 największych światowych firm, zatrudniających obecnie w Polsce ponad 330 000 osób. Ponad 1,5 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 50 miastach, tworzy prężny ekosystem wspierający innowacyjne rozwiązania wdrażane przez międzynarodowe korporacje. Celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które dzięki temu pozytywnemu zaangażowaniu stworzą nowe, wartościowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach.