Rada Przedsiębiorczości apeluje: Ingerencja w prawo własności prywatnej przed wyrokiem sądu nie może mieć miejsca


The full content of the appeal is available below (in Polish).

apel rady 1.png

apel rady 2.png

apel rady 3.png