Krajowy Plan Odbudowy - uwagi organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorczości


30 marca 2021 roku członkowie Rady Przedsiębiorczości przedstawili swoje uwagi dotyczące Krajowego Planu Odbudowy (KPO), mającego obudować kondycję polskiej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.

W dokumencie ponownie apelujemy o zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i uwzględnienie głosu partnerów gospodarczych, kluczowego dla odbudowy odpornej i konkurencyjnej gospodarki.

Uwagi Rady Przedsiębiorczości w sprawie KPO