Apel Rady Przedsiębiorczości protestujący przeciwko projektowi przepisów dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego


apel 1.png

apel 2.png

apel 3.png