Apel do Premiera Mateusza Morawieckiego o wycofanie wniosku z Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności Traktatu Unii Europejskiej z Konstytucją RP


Panie Premierze,


w nawiązaniu do Pańskiego wniosku z 29 marca 2021 r., do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności Traktatu Unii Europejskiej z Konstytucją RP, zwracamy Panu Premierowi uwagę, że Konstytucja RP w sposób jednoznaczny reguluje zakres stosunków objętych ww. wnioskiem. Dlatego kwalifikuje się on do wycofania.


Konstytucja RP, w art. 91, stwierdza wyraźnie, że ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

Zgodnie z tym artykułem Konstytucji, umowa międzynarodowa – jaką jest Traktat Unii Europejskiej – ratyfikowana zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed każdą inną ustawą, której nie da się pogodzić z umową. Ponadto, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

Panie Premierze, Pański wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jest rozumiany jako kwestionowanie tak jednoznacznych i jasnych przepisów Konstytucji RP, jest więc, w naszej ocenie, działaniem niepotrzebnym, prowadzącym do kolejnych i kosztownych dla Polski konfliktów z Komisją Europejską i Unią Europejską jako organizacją międzynarodową.

Budzi to nasze – członków Rady Przedsiębiorczości – obawy i protest, tym bardziej, że z powodu Pańskiego wniosku opóźnia się wypłata pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy przynależnych lub zaoferowanych Polsce, na które tak niecierpliwie czeka polska gospodarka, pracodawcy i pracownicy dotknięci skutkami pandemii.

Priorytetem naszego kraju powinno być przestrzeganie konstytucyjnych zasad praworządności, partnerska współpraca z Unią Europejską i wykorzystanie oferowanych nam przez Unię ogromnych środków pieniężnych, które determinują rozwój Polski i jej obywateli.

Członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej należy traktować w kategoriach POLSKIEJ RACJI STANU, której nie wolno wystawiać na ryzyko.


Panie Premierze, niech Pan wycofa wniosek z Trybunału Konstytucyjnego.


Zobacz pełną treść apelu