LATEST
search
ABSL pracuje nad rozwiązaniami podtrzymującymi konkurencyjność Polski na międzynarodowym rynku usług biznesowych

ABSL pracuje nad rozwiązaniami podtrzymującymi konkurencyjność Polski na międzynarodowym rynku usług biznesowych

Warszawa, 3 grudnia 2020 r.: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) podczas trwającego ABSL Digital Forum zwraca uwagę na konieczność wprowadzania rozwiązań, które w okresie długoterminowym będą wspierały konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej. Jednocześnie Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosław Gowin potwierdza kontynuację prac nad kluczowymi programami dla wspierania i pozyskiwania inwestycji.

ABSL po raz kolejny apeluje do Premiera

ABSL po raz kolejny apeluje do Premiera

Związek Liderów Usług Biznesowych (ABSL) apeluje w ramach Rady Przedsiębiorczości o niewprowadzanie drugiego lockdownu i podjęcie dialogu z biznesem w celu wypracowania standardów bezpiecznego funkcjonowania gospodarki. Jednocześnie w pakiecie dla wsparcia inwestycji w sektorze nowoczesnych usług biznesowych ABSL wskazuje na obszary, które trzeba zabezpieczyć, aby kryzys nie był aż tak dotkliwy dla jednej z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, gdyż wyjście z kryzysu trzeba planować już dziś.

ABSL joins the Global Technology & Business Services Council (GT & BSC)

ABSL joins the Global Technology & Business Services Council (GT & BSC)

The GT & BSC, an alliance of twelve international associations representing the technology and business services sector across the Balkans, Bulgaria, Czech Republic, Egypt, Germany, India, Latvia, Malaysia, Poland, Romania, Russia, South Africa, Sri Lanka, the United Kingdom, the United States and Ukraine, collectively represents the interests of over 10,000 organizations, including multi-nationals, indigenous tech companies, SMEs, and start-ups.


For the Media:

Media contact

Contact


PR TEAM

Subscribe to our newsletter
and stay in touch!

Type your name and email address below to get info about the sector, events and our initiatives.