LATEST
search
ABSL joins the Global Technology & Business Services Council (GT & BSC)

ABSL joins the Global Technology & Business Services Council (GT & BSC)

The GT & BSC, an alliance of twelve international associations representing the technology and business services sector across the Balkans, Bulgaria, Czech Republic, Egypt, Germany, India, Latvia, Malaysia, Poland, Romania, Russia, South Africa, Sri Lanka, the United Kingdom, the United States and Ukraine, collectively represents the interests of over 10,000 organizations, including multi-nationals, indigenous tech companies, SMEs, and start-ups.

Covid-19: ABSL updates

Covid-19: ABSL updates

On this dedicated subpage, you will find the key information, ABSL expert comments, relevant reports and info about the upcoming events, in relation to Covid-19.

Apel Rady Przedsiębiorczości protestujący przeciwko projektowi przepisów dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Apel Rady Przedsiębiorczości protestujący przeciwko projektowi przepisów dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Rada Przedsiębiorczości apeluje - projektowane przepisy dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego stanowią naruszenie praw wszystkich wierzycieli tworzących obrót gospodarczy. Projektowana procedura naruszać będzie prawa wszystkich podmiotów składających się na łańcuch dostaw i usług - nie tylko dużych przedsiębiorców czy instytucji finansowych.


For the Media:

Media contact

Oliwia Sierżęga

Contact


Oliwia Sierżęga

PR Coordinator

Subscribe to our newsletter
and stay in touch!

Type your name and email address below to get info about the sector, events and our initiatives.