Admin Zoom Community meeting #2


Only for members

The Community’s meetings will be conducted in Polish and are dedicated to:

  • Administration & Facility Managers
  • Office Managers
  • Workplace Managers

Podczas spotkania zostanie omówiony temat:

"Zaprojektuj zdalnie wysoce wydajny zespół" - case study Nordea

  • Efektywne zarządzanie poprzez tworzenie konkretnych i osiągalnych celów
  • Budowanie zaufania i zaangażowania w zespole
  • Wzmocnienie komunikacji i współpracy z wirtualnym zespołem
  • Jak motywować współpracowników

Prelegent: Alicja Jakubik, Team Leader of Administrative Support, Nordea

Interested in registering for this event?


Write to us at: