Admin Zoom Community meeting #1


Only for members

The Community’s meetings will be conducted in Polish and are dedicated to:

  • Administration & Facility Managers
  • Office Managers
  • Workplace Managers

Tematy, które zostną omówione na pierwszym spotkaniu grupy:

  1. "Zarządzanie zajętością biura - czy zawsze aplikacja jest najlepszą opcją?" - case study IKEA, Anna Fichtel-Stołecka, Hub Office Operations Leader, Ingka Business Service Center (IKEA)
  2. Wprowadzenie do koncepcji grupy Admin ZOOM - Małgorzata Michalczyk, Administration Director, Colliers

Interested in registering for this event?


Write to us at: