Search for:

Zostań członkiem

Zachęcamy wszystkie firmy z sektora usług biznesowych, by dołączyły do ABSL. Wierzymy, że działając wspólnie nadamy najlepszy kształt naszej organizacji. Wybierz rodzaj członkostwa i dowiedz się więcej o tym, jak zostać członkiem ABSL.

Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków pracodawcy, który spełnia wymogi ustawowe i statutowe, jedynie w przypadku, gdy za odmową przemawiają okoliczności wskazujące, iż przyjęcie w poczet członków mogłoby narazić Związek na szkody materialne lub moralne.

Rodzaje członkostwa

Członek

Firma zapewniająca usługi biznesowe w centrach BPO, ITO, SSC i R&D w Polsce

Członek założyciel

Firma zaakceptowana jako członek ABSL, która odgrywa znaczącą rolę w sektorze i aktywnie działa na rzecz Związku

Zarejestruj się

Przeczytaj też: